Skip to main content

PERI NEWS

PERI 뉴스

HOME   >  PERI 뉴스

전체 2
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
2
[보도자료-PERI SYMPOSIUM2023] 세계 석학들, 한국의 정책이 나아갈 새지평 제시
perikr | 2023.09.27 | 추천 0 | 조회 33
perikr 2023.09.27 0 33
1
[보도자료-책 발간] 정치에 속고 세금에 울고 : 세금 포퓰리즘 11가지 대책
perikr | 2023.09.18 | 추천 0 | 조회 66
perikr 2023.09.18 0 66